МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции проф.Машев
МПП Лекции - i variant Б.Видин
Лекции МПП - ii variant
Лекции iii variant
Конспект ВТУ
Конспект 2
Лекции Бургаски СУ
Лекции Пловдивски университет
ДОПЪЛНИТЕЛНО
МПП - кратки разработки синтез
Устав на ООН
Виенска конвенция - дипломатически отношения 1961
Виенска конвенция - консулски отношения 1963
Виенска конвенция - право на договорите 1969
Закон за международните договори на РБ
Конвенция на ООН за привилегии и имунитети на спец.организации 1968
Статут на международния съд
Закон за дипломатическата служба на РБ
Всеобща декларация на ООН за правата на човека
Европейска конвенция за човешките права
Пакт за граждански и политически права
Пакт за социални, културни и икономически права
Конвенция за статута на бежанците
Закон за убежищата и бежаницте
Закон за морските пространства
доц.БЛАГОЙ ВИДИН:
Висше юридическо образование, специалност “Международно право”. От 1990-1995 г. – отговорен секретар към Комитет по правата на човека. От 2002 г.  е председател на Комисията за предоставяне на убежище. Преподавател в Юридически факултет към СУ “Св. Климент Охридски”.
Член на:
инфо за изпита тук ->: