Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Юридически и икономически ФОРУМ

Всякакви теми от правото и икономиката 
• ForumsTopicsPostsLast Post

I Курс ВТУ

Римско частно право, История на политическите и правни учения, Всеобща история на държавата и правото, История на българската държава и право, Обща икономическа теория, Обща теория на правото, Политология, Общо учение за държавата, Организация на правозащитните институции, Реторика, Ислямско право

RSS
15123April 24, 2014 10:21AM

II Курс ВТУ

Гражданско право, Конституционно право, Административно право и процес, Местно управление, Избирателни системи и процедури, Теория на международните отношения, Философия, Защита на населението и опазаване на околната среда, Теория на външната политика

RSS
12128February 19, 2015 11:02AM

III Курс ВТУ

Вещно право, Финансово право, международно публично право, Облигационно право, Криминология, Правна психология, Екологично право, Правна логика, Териториално и селищно устройство, Защита правата на човека

RSS
13222February 19, 2015 10:46AM

IV Курс ВТУ

Семейно и наследствено право, Трудово право, Застрахователно право, Наказателно право, Търговско право - 1 и 2 част, Юридическа техника, Медиация, Административно правораздаване

RSS
12171March 09, 2016 03:48PM

V Курс ВТУ

Международно частно право, Международно наказателно право, Криминалистика, Съдебни експетизи, Международно търговско право, Данъчно право, Осигурително право, Международно данъчно право, Право на Европейския съюз, Банково право

RSS
15286June 01, 2016 04:04PM

VI Курс ВТУ

Гражданско процесуално право, Наказателно процесуално право, Нотариат, Изпълнение на наказанията, Кооперативно право, Международна закрила правата на човека, Право на интелектуалната собственост, Гражданско изпълнително производство

RSS
13126October 02, 2013 02:00PM

Общи теми

Какво искате да съдържа форума.Каква тема ви вълнува.Правни и икономически консултации

RSS
918March 29, 2014 03:32PM

Студенти право СУ

Мнения - дати за изпити, как протичат те и др.

RSS
34March 29, 2014 03:31PM

Студенти Право ВТУ

Общи теми - кандидатстудентски, новини, клюки...

RSS
1654March 29, 2014 03:29PM

Студенти по икономика

Учебни планове, изпити и какво още...

RSS
2324January 14, 2014 08:50AM