Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Каква е таксата за втори курс ?

Posted by renate 
Каква е таксата за втори курс ?
September 01, 2008 05:03PM
Някои знае ли каква е таксата за втори курс Право- задочно (3-ти семестър) и кога е крайният срок за плащане?Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2008 05:04PM by renate.
Re: Каква е таксата за втори курс ?
September 01, 2008 05:05PM
Някои знае ли каква е таксата за втори курс Право- задочно (3-ти семестър) и кога е крайният срок за плащане?
Re: Каква е таксата за втори курс ?
September 03, 2008 09:46PM
Мисля че се запазва 450 лв. и може да се плати до края на очните...

ама не съм много сигурен и за двете
Re: Каква е таксата за втори курс ?
September 08, 2008 03:04PM
ajo да не си от същият курс, сега вървят очните. Ако си от същият пиши как вървят има ли изисквания за задължително присъствие и подпис в студентстката книжка? Кой ще ни преподава по Гражданско право?Edited 1 time(s). Last edit at 09/08/2008 03:16PM by renate.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login