Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Административно право - проф.Хрусанов?

Posted by gipsar 
Административно право - проф.Хрусанов?
June 13, 2010 06:35PM
Някой може ли да даде светлина по темата, гледам има за изпита при Сивков информация, ами при Дончо Хрусанов как стоят нещата? Той ни каза, че изпитът ще се проведе "на принципа на устност и непосредсвеност", но по слухове може би не е точно така eye rolling smileyEdited 1 time(s). Last edit at 09/12/2010 07:23PM by legisadmin.
Re: Административно право - проф.Хрусанов?
February 19, 2015 10:58AM
Изпитват асистентката и професора, по изтеглените въпроси, като при нея е по лесно и оценките са по-високи.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login