Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Информатика

Posted by Pantofka 
Информатика
September 15, 2010 10:57AM
Здравейте! Искам да попитам какво се изучава в дисциплината Информатика във 2 курс - има ли сложни и трудни неща, като в училище, от типа на Паскал и ДОС, или са сравнително леки - Word, Excel... Има ли изпит, или оценката се оформя от предаването на реферат? Оценките предимно високи ли са, или четат стриктно писмената работа и оценяват обективно?
Re: Информатика
February 16, 2012 08:55PM
При нас имаше възможност за изготвяне на презентация и така се освободихме с 6-ци, като ги представихме на СНС.
Re: Информатика
February 19, 2015 11:02AM
Изготвяне на презентация и курсова работа по задание от преподавателя.Следва препитване пред компютъра, като ви помага при трудност.Пише високи оценки. Ходете на информатика за кредити.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login