Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

дати за изпит - зимен 2010

Posted by be_law 
дати за изпит - зимен 2010
September 30, 2010 10:32PM
Здравейте колеги, бях само на някои лекци и разбрах датите на Криминология ( 16.10.2010 от 09.00ч - събота) и Вещно право ( 20.11.2010г. събота).
Който знае за другите дати, нека пише.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login