Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Търговско право 2 част - конспект и примерен тест
May 19, 2010 11:17AM
Колеги ще ви помоля ако някой разполага с конспекта по Търговско право 2 част да го копира тук.. тъй като никъде не мога да го намеря . Евентуално и ако някой има примерния тест , който Сарафов е давал .. smiling smiley Благодаря предварително winking smileyEdited 1 time(s). Last edit at 09/12/2010 07:45PM by legisadmin.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 20, 2010 11:34AM
Качил съм го ето тук: [legaltheory-forums.org]
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 20, 2010 01:28PM
Благодаря много smileys with beer Ако можеш да качиш и примерния тест , ако го намериш smiling smiley ще е идеално ..
Между другото 65 , 67 и 68 отпадат за изпита на 26.07.2010 - така ли да разбирам ?? smiling smiley
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 20, 2010 03:09PM
Примерен тест няма, поради факта, че за първа година материята е разделена на две части и преди тестът е бил по въпросите, обхващащи ТП - първа част.

Казаха, че ще изпратят по e-mail въпросите, върху които ще бъде тестът, след като ас. Сарафов ги определи. Все още не съм получил инфо. Ако получа въпросите, които ще обхваща, ще споделя новата информация.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 20, 2010 03:18PM
Аз разбрах ,че на последните лекции бил дал примерен тест конкретно по 2-рата част smiling smiley Но може и информацията ми да е грешна.

65,67 и 68 - отпадат ?
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 20, 2010 04:56PM
Да, отпадат и да, информацията ви е грешна. smiling smiley
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 26, 2010 09:43AM
Информацията ми в случая си е вярна защото ми пратиха тестовете , които е дал.Само ,че колегите са ги снимали явно с телефон и малко трудно се чете. Но все пак има такива тестове smiling smileyEdited 1 time(s). Last edit at 05/26/2010 10:28AM by proletna_luna.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
May 26, 2010 01:11PM
Тези тестове материята от втора част ли обхващат? Ако е така е чудесно. winking smileyEdited 2 time(s). Last edit at 05/26/2010 01:14PM by jafiso.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 24, 2010 06:37AM
Колеги,

Знаете ли, дали устният изпит е задължителен, или ще бъде както при Стефанов - само ако той прецени или ако не си доволен от оценката?

Благодаря,
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 24, 2010 11:53AM
Задължителен.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 25, 2010 11:23PM
колеги, моля пуснете теста.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 28, 2010 02:42PM
1.Кой от посочените отговори НЕ са верни. Учредително дружество е действително ако:
а/предметът му на дейност противоречи на закона
б/ предметът му на дейност противоречи на добрите нрави
в/извършва сделки , извън предмета на своята дейност , посочен при неговата регистрация
г/при учредяването му са участвали недееспособни лица
2.С оглед вида на търсената защита искът по чл.74 ТЗ е:
а/установителен
б/осъдителен
в/конститутивен
г/може да бъде установителен , осъдителен или конститутивен
3.За кои действия търговският пълномощник следва да бъде упълномощен изрично:......................................................................................................................................
4.Клаузата „делкредере”
а/означава отделно възнаграждение на работещите по трудов договор при търговеца
б/означава засилена отговорност на принципала
в/означава засилена отговорност на прокуриста
г/означава засилена отговорност на търговския представител
д/уговаря се изрично в писмена форма
5.Нерегистрирано търговско дружество:
а/не може да сключва търговски сделки
б/може да сключва сделки само по изричното и единодушно съгласие на неговите учредители
в/от негово име може да сключват сделки учредителите му ако при сключването на сделките участват всички учредители
г/от негово име може да сключва сделки всеки от учредителите му
д/от негово име сделки може да сключва упълномощено от учредителите лице
6.При прехвърляне на търговското предприятие пред кредиторите отговаря:
а/приобретателят и отчуждителят , които носят пълна и неограничена отговорност за задълженията на предприятието
б/приобретателят отговаря солидарно само до размера на получените права ако няма друго споразумение с кредиторите
в/приобретателят отговаря солидарно с отчуждителя до размера на получените права стига да няма друго споразумение с него
г/кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятиетоTEST 2


1.Недействителността на регистрирано ТД :
а/настъпва автоматично при наличието на посочените в закона основания и на нея може да се позове всяко заинтересовано лице
б/опорочена регистрация на дружеството и обявяването й може да се поиска от всеки безсрочно
в/обявява се винаги независимо какъв е вида на допуснатия порок
г/обявява се само ако допуснатият порок не бъде отстранен
д/води до солидарност на учредителите за поетите от дружеството задължения
2.Търговският представител прилича на комисионера по:
а/Обема на представителната си власт
б/Това, че е негово представител за определен район на дейност
в/Това,че притежава търговскоправно качество
г/Това,че в един от видовете си е косвен представител
3.Искът по 71 ТЗ
а/се погасява с 5-годишна давност
б/се предявява в 14 дневен срок от настъпването на обстоятелство даващо основание да се търси защита
в/ се предявява в тримесечен предклузивен срок
г/се предявява в срок ,различен в зависимост от вида на търсената защита
д/може да се предявява безсрочно , независимо от вида на търсената защита
4.Вписването на прокурата в търговския регистър има:
а/конститутивно действие
б/декларативно действие
в/доказателствено действие
г/представлява елемент от фактическия състав на възникването на прокурата
д/прокурата не подлежи на вписване в търговския регистър
5.Всеки кредитор на отчуждителя на търговско предприятие може :
а/да поиска изпълнение съобразно правата си
б/ да поиска обезпечение съобразно правата си
в/да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си
г/да поиска да се удовлетвори по предпочитание от права ?? принадлеждали на неговия длъжник
д/да поиска прехвърленото предприятие да се управлява правоприемника отделно за срок от 6 месеца
е/да атакува извършеното прехвърляне като увреждащо интересите му на кредитор
6.Доказателственото действие на вписването в търговския регистър се изразява в: ......................................................................................................................................................
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 28, 2010 02:53PM
Тестът е върху първите 4 въпроси от конспекта т.е. чл.1- чл.75 вкл. на ТЗ трябва да ги знаем наизуст направо.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
June 30, 2010 09:39PM
Ей супер!

Браво и благодарности на proletna_luna
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
July 01, 2010 09:14AM
Моля winking smiley И пак да предупредя тестът е само примерен smiling smiley .. въпреки това въпросите като тематика са си тези smiling smiley

Късмет на всички !
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 11, 2010 08:30AM
Колеги има дата за ликвидация на 25.09.2010г. дайте лекции или да се чете от учебника на Г.Стефанов!
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 11, 2010 10:39AM
Само да кажа ,че на поправката не се беше ограничил само върху първите 4 въпроса от конспекта , а си беше върху всичко .. confused smiley

Учебника на Георги Стефанов и Търговския закон , неговите лекции така или иначе не са нищо особенно.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 11, 2010 02:23PM
Да попитам имаше ли мн скъсани както на първиат изпит, тъй като аз предпочетох да се явя на трудовото право и успях, но пък за това ми остава търг.право.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 12, 2010 09:53AM
renate Wrote:
-------------------------------------------------------
> Да попитам имаше ли мн
> скъсани както на вторият
> изпит, тъй като аз
> предпочетох да се явя на
> трудовото право и успях, но
> пък за това ми остава
> търг.право.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 12, 2010 11:07AM
ми първият път статистиката беше 80% / 20% в негова полза т.е. от 120-130 човека , минаха 20-30 .. confused smiley На поправката имаше леко подобрение може би 60 към 40 ... тоест горе-долу половината минахме теста.
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 12, 2010 04:09PM
Благодаря за информацията да смятам че повечето сте го взели изпита, та да попитам за конспект за втората част по търг. право , защото на легалтеори нищо не ми излиза?
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 26, 2010 11:26AM
КОНСПЕКТ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО – ВТОРА ЧАСТ

1. Сдружаванията в ТП. Понятие и видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество.
2. Учредяване на ТД. Правно положение на нерегистрирано ТД. Недействителност на регистрирано ТД.
3. Дружествено имущество. Вноски на учредителите.
4. Контрол на съдружниците (акционерите) върху решенията на органите на ТД. Защита срещу неправомерни техни действия.
5. Събирателно дружество – обща характеристика. Учредяване на СД. Вътрешни отношения на СД – права и задължения на съдружниците.
6. Външни отношения на СД. Прекратяване на дружеството и членството. Погасителна давност.
7. Командитно дружество.
8. Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика и видове. Учредяване на ООД.
9. Капитал, имущество и дялове в ООД. Изменение на капитала.
10. Членство в ООД – понятие и същност. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.
11. Права и задължения на съдружниците в ООД.
12. Управление на ООД. Прекратяване на дружеството.
13. Акционерно дружество – понятие и същност. Видове АД. Учредяване на АД и устав.
14. Капитал на АД. Учеличаване и намаляаване на капитала на АД.
15. Акции – понятие, видове и сделки с тях.
16. Права и задължения на акционерите.
17. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигации в акции.
18. Управление на АД. Годишно приключване и разпределение на печалбата.
19. Особени видове АД.
20. Командитно дружество с акции.
21. Търговец – публично предприятие. Еднолични търговски дружества с държавен капитал.
22. Преобразуване на търговските дружества – същност и видове.
23. Механизъм за преобразуване на ТД. Елементи на ФС на преобразуването. Договор и план за преобразуване.
24. Защита на съдружниците и кредиторите на ТД при преобразуване.
25. Прекратяване и ликвидация на ТД.
26. Обединения на ТД – консорциум и холдинг. Други обединения на ТД.
27. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.
28. Имущество на кооперацията – вноски, структура и правен режим.
29. Членствено правоотношение в кооперацията. Права и задължения на член кооператорите.
30. Управление на кооперацията. Преустройство, прекратяване и ликвидация.
31. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи. Съдебен надзор над дейността на органите на кооперацията.
32. Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения във връзка с търговските сделки.
33. Сключване и форма на търговските сделки. Сделки при общи условия.
34. Изпълнение на търговски сделки. Безкасово плащане. Текуща сметка.
35. Неизпълнение на търговски сделки. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Отметнина.
36. Търговски обезпечения – понятие и видове.
37. Особени залози – същност и правни особености.
38. Търговска продажба – понятие и правен режим. Сделки за покритие. Продажба на публичен търг.
39. Особени правила за някои продажби – транзитна, дистанционна, с уговорка за изкупуване, с предварително плащане на цената, на изплащане, чрез прехвърляне на ЦКн, продажба с допълнителна спецификация.
40. Договор за лизинг. Същност, видове и правни особености.
41. Комисионен договор.
42. Договор за консигнация. Спедиционен договор.
43. Договор за превоз – понятие и видове. Сключване и форма на договора. Превозни документи.
44. Права и задължения на страните по договора за превоз. Отговорност на превозвача. Правно положение на получателя.
45. Договор за застраховка – понятие и видове. Застрахователни термини. Сключване и форма на договора за застраховка.
46. Действие на договора за застраховка (права и задължения на страните по договора).
47. Имуществено застраховане.
48. Застраховки „живот” и „злополука”. Застраховка ГО.
49. Сделки с ЦКн. Търговска асигнация.
50. Менителнични ефекти – понятие и видове. Менителница – форма и съдържание.
51. Издаване и прехвърляне на менителница. Джиро – същност и видове.
52. Предявяване и приемане на менителницата. Плащане и протест.
53. Посредничество и поръчителство при менителницата.
54. Менителнични искове. Възражения. Неоснователно обогатяване.
55. Запис на заповед.
56. Чек.
57. Търговски банки. Банкови сделки – понятие и видове.
58. Банков влог. Банкова касета.
59. Банкова сметка. Банкова карта.
60. Банков кредит.
61. Банкова гаранция. Кредитно писмо.
62. Документарен акредитив. Същност и видове.
63. Банково инкасо, банково документарно инкасо, банков превод.
64. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки.
65. Лицензионен договор (отпада).
66. Договор за стоков контрол.
67. Други видове търговски договори – факторинг, франчайзинг, договор за дистрибуция (отпада).
68. Борса – понятие, устройство и видове. Борсови сделки (отпада).

Успех ! winking smiley
Re: Търговско право 2 част - коспект и примерен тест
August 27, 2010 01:00PM
Благодаря!
Re: Търговско право 2 част - конспект и примерен тест
March 09, 2016 03:48PM
Изпит по Търговско право 2 част при доц. Антонова. В началото асистентката даде 5 въпроса за допускане до устния изпит /без обещания тест/ и каза да пишем кратко. В края на времето Антонова каза: Три пълни въпроса са за 3-ка. Попитахме няма ли да има устен, а тя отговори - няма. Познайте какви бяха реакциите, а след това и оценките.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login