Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Казус по Трудово право

Posted by jafiso 
Казус по Трудово право
December 07, 2010 04:05PM
За всички колеги, които се занимават с Трудово право един казус.

Наложено е дисциплинарно наказание - уволнение. В съответната заповед е посочено повече от едно основания (уредени в чл. 190 КТ) за съответното му налагане. Работодателят обаче е изпълнил изискването по чл. 193, ал. 1 КТ само за едно от основанията. Възниква въпросът, след като не са искани обяснения и доказателства за едно от основанията в заповедта за дисциплинарно наказание, а за другото е спазено това изискване, то подлежи ли заповедта на отмяна (чл. 193, ал. 2 КТ)? smoking smileyEdited 1 time(s). Last edit at 12/07/2010 04:06PM by jafiso.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login