Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Казус по Търговско право

Posted by jafiso 
Казус по Търговско право
December 09, 2010 04:38PM
Колеги, имам нужда от помощ относно практически казус по Търговско право, отнасящ се до ЕООД, при което едноличният собственик на капитала е община.

Моля ако някой има опит с подобни ТД да помогне.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login