Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Кооперативно право и търговска несъстоятелност

Posted by Padpadak 
Кооперативно право и търговска несъстоятелност
November 10, 2009 02:49PM
Здравейте, колеги! Може ли някой да даде информация как протичат изпитите по кооперативно право и по търговска несъстоятелност при Г. Стефанов - писмено или устно? Разбрах, че доста трудно тези изпити се вземат от първия път при него?
Благодаря предварително!
Re: Кооперативно право и търговска несъстоятелност
November 12, 2009 03:28PM
Колеги, никой от вас ли не е държал изпит при Стафанов? Моля, дайте малко информация. Благодаря!
Re: Кооперативно право и търговска несъстоятелност
October 11, 2010 11:46PM
А някой има ли лекции?
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login