Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Привципи на организация на счетоводството

Posted by renate 
Re: Привципи на организация на счетоводството
April 01, 2011 01:17PM
В моя списък с дисциплини липсва подобен предмет. eye rolling smiley
Re: Привципи на организация на счетоводството
April 02, 2011 01:14PM
Колеги, споделете как мина изпита smiling smiley
Re: Привципи на организация на счетоводството
April 03, 2011 05:32PM
Тест в няколко варианта. Моите въпроси бяха свързани с балансовия метод, финансовото счетоводство, дълготрайни активи, активни и пасивни статии, видове активи.
Re: Привципи на организация на счетоводството
April 21, 2011 11:17AM
Има оценки впрочем, ако някой все още не е забелязал.
Re: Привципи на организация на счетоводството
February 15, 2012 01:11PM
Колеги бихте ли дали лекции, материали необходими за изпита по счетоводство. Може и тук да ги публикувате
Re: Привципи на организация на счетоводството
February 15, 2012 01:11PM
Колеги бихте ли дали лекции, материали необходими за изпита по счетоводство. Може и тук да ги публикувате
Re: Привципи на организация на счетоводството
February 20, 2012 07:30AM
Вече има публикувани тук:
[bglegis.com]
Re: Привципи на организация на счетоводството
June 01, 2016 04:04PM
През 2016 г. се предава курсова работа по въпрос от конспекта по време на сесията.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login