Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

ПЕС

Posted by proletna_luna 
ПЕС
February 21, 2011 04:00PM
КОлеги някаква оринтировъчна дата за ПЕС ? Че дочух някви неща за околко 19.03 ,което е невъзможно рано и все още се надявам да са само слухове smiling smiley smiling smiley
Re: ПЕС
February 22, 2011 04:10PM
чудничко 19.03winking smiley май ще се ходи директно на поправката по ПЕС smiling smiley
Re: ПЕС
February 22, 2011 10:21PM
А някой знае ли как протича изпитът-писмен,устен.....confused smiley
Re: ПЕС
February 23, 2011 09:02AM
доколкото разбрах - отворен тест с около 5 въпросчета , ама хич не е за подценяване .. легенди се носят за тоя ПЕС , та ще видим eye rolling smiley
Re: ПЕС
February 23, 2011 10:04AM
Броят въпроси е относителен. При нас бяха 7 ако не се лъжа. Повечето са от отворен тип. Например:

1. Избройте източниците на първичното право

2. Каква е разликата между регламент и директива

3. Изяснете понятието "директен ефект" и т.н.

Имаше и въпроси за институтциите.
Re: ПЕС
February 23, 2011 11:13AM
благодарим колега smileys with beer
Re: ПЕС
February 23, 2011 02:06PM
И аз благодаряwinking smiley Преди няколко години е бил устен и много труден,та това с отворените въпроси ми звучи по-добре!!! Ще видим,успех на всички!!!
Re: ПЕС
February 23, 2011 02:48PM
Според мен тестът не бива да се подценява. Имаше не малко неуспяли. Трябва внимателно да се четат въпросите и задълбочено. Спомням си, че за институциите ми беше най-сложно, защото се изискваше познаване в детайл. С добро четене вярвам, че няма да има проблем. smiling smiley
Re: ПЕС
February 24, 2011 04:26PM
1. Посочете основните органи на Съвета на Европа
2. Посочете областите на изключителната компетентност на ЕО
3. Систематизирайте писаните източници на ЕС
4. Посочете исковете, чрез които Съдът на ЕО упражнява съдебен контрол върху институциите
5. Относно кои норми на ПЕС може да се отправи запитване за валидността и относно кои да се иска тълкуване в производството за преюдициалните заключения пред СО
6. Кои от институциите на ЕС нямат постоянен представител
7. Посочете разликите между дерективата и регламента
8. Обяснете разликата между принципа на непосредствената приложимост и принципа на директния ефект
9. С кой договор се установява зона за свободна търговия
10. Проследете съдебните реформи в ЕОС
Re: ПЕС
February 24, 2011 04:31PM
Златна сте , колежке , златна smileys with beer
Re: ПЕС
February 24, 2011 04:31PM
Тест 2
1. Етапи на разширяване на ЕО/ ЕС
2. Разлика между регламент и деректива
3. Принципи на субсидиарност и пропорционалност
4. Етапи на съдебната реформа
5. Компетентност на ЕП
6. Кои актове на институциите подлежат първо на административно обжалване и след това на съдебно
7. С какви права се ползват гражданите на ЕС
Re: ПЕС
February 24, 2011 04:32PM
Това са тестове снимани от колеги предни години smiling smiley
Re: ПЕС
April 21, 2011 11:21AM
Ако някой се интересува споделям нещо малко и актуално от мен: Забраната за напускане на страната в светлината на европейското право и Тълкувателно решение на ВАС № 2 от 22.III.2011 г.Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2011 01:43PM by jafiso.
Re: ПЕС
May 25, 2011 10:21AM
Съвети за изпита по ПЕС,понеже не успях да се явя на редовна дата confused smiley
Re: ПЕС
May 24, 2012 06:00PM
Колеги,има ли дата за поправка по ПЕС?
Re: ПЕС
June 11, 2012 07:50PM
29.6.2012 г. 09 часа стая 604
Re: ПЕС
June 12, 2012 03:25PM
Благодаря за информациятаthumbs up
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login