Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Международен наказателен процес

Posted by proletna_luna 
Международен наказателен процес
February 24, 2012 11:40AM
Моля някой от колегите, които са били на лекции, да сподели дали има отпадащи въпроси от конспекта и съответно, кои въпроси остават за изпита ?
smiling smileyEdited 1 time(s). Last edit at 02/27/2012 03:18PM by proletna_luna.
Re: Международно назакателно право
February 27, 2012 01:34PM
Предметът е избираем, ако сте се явявали на всички изпити досега, спокойно може да го пропуснете! Любими въпроси:
12. Международни съдилища - понятие и видове.
21. Международен военен съд в Нюрнберг и Токио.
22. Международен трибунал за съденето на лица, извършили престъпления в Руанда и съседни държави през 1994 г.
23. Международен трибунал за съденето на лица, извършили престъпления в бивша Югославия от 1991 г. насам.
24. Учредяването на международен наказателен съд като постоянно действащ орган - исторически и правни предпоставки.
25. Правен статут на международния наказателен съд в Хага. Състав и управление на съда.
26. Юрисдикция, допустимост и приложимо право при разглеждането на делата.
27. Разследване и наказателно преследване.
28. Съдебно производство. Обжалване и преглед на решенията.
29. Международно сътрудничество и съдебна помощ.
30. Изпълнение на наложените наказания.
Имайте предвид, че материята се припокрива с тази по "Международно наказателно право", може да се ползва и учебника на Емил Стоянов, но ако решите да се явявате, потърсете учебника на проф. Димитър Михайлов - "Международно наказателно право"!Аз лично нямам намерение да се явявам!
Re: Международно назакателно право
May 29, 2012 11:17AM
Колеги, ще кажете ли кои са въпросите, които остават в конспекта thumbs up Благодаря предварително winking smiley
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login