Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

НПП

Posted by renate 
НПП
May 27, 2012 03:46PM
Някой да сподели инфо как мивана изпита и любими въпроси?
Re: НПП
May 28, 2012 11:43AM
Изпитът е тест с преобладващи отворени въпроси. Как минава ще видим тая седмица smiling smiley
Re: НПП
May 28, 2012 12:42PM
А на МНП ще се явявате ли?
Re: НПП
May 28, 2012 01:15PM
Аз да, ще се явявям на МНП
Re: НПП
May 29, 2012 01:03PM
Като гледам датите - и двата дни има часове и за НПП и за МНП. Предполагам,че можем единия ден да се явим на едното, другия на другото .. или ?
Re: НПП
May 29, 2012 01:31PM
Да, може winking smiley
Re: НПП
May 29, 2012 01:36PM
Понеже доколкото разбрах на лекции бил казал,че трябва да се явяваме на двата в един същ ден.
Re: НПП
May 29, 2012 02:37PM
Да, така каза. Мисля че няма да е излишна една 6-ца. smiling smiley
Re: НПП
May 29, 2012 02:46PM
Аз мислех да ги разделя единия ден единия изпит, другия ден- втория. Знаете ли нещо за любими въпроси spinning smiley sticking its tongue out
Re: НПП
June 01, 2012 12:21PM
Колеги,нека който днес е бил на изпит,да сподели как мина-въпроси,групи и т.н.smiling smiley
Re: НПП
June 04, 2012 10:10AM
Четири групи,отворени въпроси - принципи, касационни основания, разлика доказателствено средство/доказателство,за задължителните разпореждания на прокурора, мерки за процесуална принуда...
Re: НПП
June 04, 2012 12:25PM
...оперативна самостоятелност, срокове, връщане на делото от съдията-докладчик на прокурора...
Re: НПП
June 05, 2012 11:46AM
Има ли някой, от явилите се на 01.06 и 02.06, без оценка по НПП ?
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login