Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

Posted by jordan8558 
ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО
April 27, 2010 09:07AM
???????Edited 2 time(s). Last edit at 09/12/2010 07:34PM by legisadmin.
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
May 23, 2010 12:16PM
Редовно обучение - Обща икономическа теория е на 30.06, а ВИДП - 23.06
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
May 30, 2010 09:12AM
мерси много smiling smiley
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
June 03, 2010 01:46PM
и двата са писмени нали ?
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
June 03, 2010 10:35PM
Да, по ВИДП ще се падне въпрос само от тези, които сме минали на лекции, не от целия конспект, а по ОИТ ще се паднат 2 или 3 въпроса (или по-скоро отделни фрагменти от въпроси). Писмени са, за по един час, мисля.
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
June 18, 2010 11:23AM
Кои са въпросите по ВИДП без тези който отпадат smiling smiley)))) ,че нещо май не сам бил на лекции .
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
July 01, 2010 09:31AM
кога е поправката по оит ?
Re: ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ????????
July 02, 2010 01:24PM
По график поправката е на 02.07. от 10:00 ч. в зала 700.
Византия ( липсваща тема по ВИДП)
June 15, 2009 06:30PM
Не съм редактирал. То днес се видя, че съм неграмотен ( ИзпитА е от 11:00 spinning smiley sticking its tongue out )

ВИЗАНТИЯ

Тя е централизирана държава. Начело е императора – притежател на законова, изпълнителна и съдебна власт. Императорът се разпорежда с църк.дела, свиква събори, назначава висши духовници. Императорът стой над патриарха затова говорим за цезаропапизъм. Патриарха е второто лице след императора. Властта на императора е дадена от бог и личността му е свещенна. Няма ред за престолонаследие, а превратите са често срещани. При императора има Сенат – постоянен съвещателен орган, който обсъжда въпросите на вътрешната и външната политика, разглежда законопроекти , назначава длъжностни лица, осъществява правосъдие. При император Лъв VI на Сената се изземат функциите да назначава длъж. лица и да разглежда законопроекти. Друг орган е Държавния съвет, който обсъжда текущите дела на управлението. Към висшите длъжностни лица се отнасят двама префекти на преторията , префекта на столицата, квестора , отговарящите за финансите. Префект на Изтока – управлява Мала Азия , а другия – Илирия . В ръцете им е съсредоточена цялата административна , финансова и съдебна власт в териториите. Константинопол и прилежащите му сексйу райони е третата админ. единица управлявана от префекта на столицата, който отговаря пред императора. Той е и председател на Сената. Началник на двореца- командир на дворцовата гвардия , осъществяващ охрана и ръководи канцеларията на монарха и държавната поща, осъществява контрол над пощатата. Квесторът е председател на Държавния съвет , завежда разработването и оповестяването из страната на императорските укази, също притежава и съдебна власт. Начело на армията са двамата магистрати , които ръководят пехотата и кавалерията.
Към VII век пр. н.е. византийското чиновничесво е разделено на разреди , обеднинени в жилищни канцеларии . Във Византия съществува практика за продажба на длъжности . В административно делене Византия е изградена от 2 префектури, изградени от 7 диоцези, които се подразделят на 50 провинции. Местното управление се основава на принципите за разделение на местното и военното управление. В последствие в много региони се образуват т.нар. теми , където военната и градската власт се съсредоточава в ръцете на военните командващи . Византия е имала силна армия . До голяма степен се основава на системата на стратиотите (? така го прочетох ?) =) особено военно съсловие , чиято земя не може да се продава , а преминава по наследство към един от синовете, който трябва да служи в армията .
От 11 век се появява нова форма на владение – т.нар. прония, идентична с бенефицията от френската държава. Висшия съдебен орган е императорския съд. Разглежда дела за най-тежките държавни престъпления, и е апелативна инстаниця . На Държавния съвет са подсъдни делата за държ. престъпления и делата за престъпления на длъжностни лица. Делата на земеделците и търговците от столицата се разглеждат от префекта на Константинопол. Поземлените спорове и делата по завещание разглежда квестора, а в отделните административни единици висшата съдебна власт е в ръцете на претора. =)
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login