Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Обща теория на правото

Posted by be_law 
Обща теория на правото
April 28, 2010 12:39PM
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже кога е дата по Обща теория на правото при проф. Тенчо Колев. Ако е минала редовната дата, то кога е поправката. Благодаря ви.Edited 1 time(s). Last edit at 09/12/2010 07:31PM by legisadmin.
Re: Обща теория на правото ДАТА?
April 28, 2010 02:04PM
Мисля,че е на 10.05!Но пак провери,защото не съм сигурна!!!!
Re: Обща теория на правото ДАТА?
May 06, 2010 08:18PM
на 10 .05 е от 12 :00 в биц , а някой да знае дали ще е писмен изпита ????
Re: Обща теория на правото ДАТА?
May 08, 2010 11:49AM
При кого е изпита?
Re: Обща теория на правото ДАТА?
May 10, 2010 09:54PM
Как мина изпита колеги, какви въпроси се паднаха?
Re: Обща теория на правото ДАТА?
May 13, 2010 01:13PM
гадни !!!!
Re: Обща теория на правото ДАТА?
May 13, 2010 08:47PM
е, споделете де.
Re: Обща теория на правото ДАТА?
August 07, 2010 11:31PM
колеги, които сте се явявли на изпит по ОТП да споделят какви са били въпросите на изпита. Благодаря ви предварително.
Курсова работа (ОТП)
June 24, 2009 09:30PM
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”Научен ръководител: проф. Димитрина Милкова , гл. ас. Петър Личев
Курсова работа по Обща теория на правотона тема
„СТРУКТУРА НА ПРАВОТО-обща характеристика”Изготвил : Христо Здравков Данев , фак. № Ю-1743, 5-та група

Гр. Велико Търново , май 2009 г.

Съдържание:I.Увод


II. Разграничение между структура и система на правото


III.Елементи на структурата на правото

- Правни дялове – частно и публично право (разширена характеристика), материално и процесуално, вътрешно и международно правo. Правни отрасли , институти , правна норма


IV. Заключение

БИБЛИОГРАФИЯ :
1 Милкова Д. Обща теория на правото, Юриспрес- 2003г.
2 Радев Д.Обща теория на правото ,
3 Ташев Р. Обща теория на правото, Сиби -2007
4 Торбов Ц. Обща теория на правото,Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2009 03:16PM by ХристоДанев.
Re: Курсова работа (ОТП)
October 11, 2009 03:23PM
Полезен уеб сайт за курсови работи и реферати- реферати.орг
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login