Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Ислямско право

Posted by p_pl 
Ислямско право
May 18, 2010 05:17PM
Колеги, някой има ли повече информация за изпита по Ислямско право на 22.05.2010 и евентуално конспект?
Re: Ислямско право
May 18, 2010 10:29PM
колега, това в кой курс е?
Re: Ислямско право
May 19, 2010 03:10PM
1-ви, задочно.
Re: Ислямско право
May 19, 2010 08:18PM
ех, как ние нямахме.... а много ми се искаше confused smiley
Re: Ислямско право
May 25, 2010 08:27AM
В Ъ П Р О С Н И К по дисциплината ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ИСЛЯМСКОТО ПРАВО (за специалност Право - редовно обучение, I курс)

1. Възникване и налагане на исляма като световна монотеистична религия.

2. Формиране на ислямската религиозна и политическа доктрина.

3. Ислямски религиозни институции.

4. Същност на ислямското право.

5. Шериат и фикх. Източници на ислямското право.

6. Правни школи и основни юридически системи в ислямското право.

7. Съотношение на ислямското право и религиозната система.

8. Шериат и канун в Османската империя.

9. Юридически предписания на Корана и Сунната. Основополагащо значение и вътрешна категориалност и типологизиране.

10. Юридически норми, утвърдени по линия на иджма и кияс.
:
11. Структура на мюсюлманското право. (Регулация на три основни сфери в живота на мюсюлманите: отношения на правоверните с Аллах; взаимоотношенията между правоверните; връзки между държавите или религиозните конфесии).

12. Доктрината за свещената война в ислямското право и експанзионистичната политика на ислямските държави.

13. Ислямското право и отношенията с неверниците.

14. Концепцията за зиммите в ислямската традиция и в Османската империя.

15. Ислямската концепция за държавата.

16. Класическото ислямско право и съвременните правни системи. Различията между съвременните правни системи на мюсюлманските страни.

17. Съдебната система в страните от Изтока. Ислямските съдии.

18. Мюсюлманското право и семейното законодателство.

19. Жената в ислямското право.

20. Мюсюлманското право и углавното законодателство в страните от изтока.

21. Влияние на западното европейско право върху правото в ислямските страни.

22. Ислямските институции в следосвобожденска България.

Съставил: доц. д-р Красимира Мутафова

За 1 курс, редовно, изпитът ще се състои на 15.06.2010 г. от 09.00 ч.
Re: Ислямско право
April 24, 2014 10:21AM
Здравейте колеги има ли оценки по Ислямско право от изпита защото аз и един мой колега нямаме още .Благодаря предварително!
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login