Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Право като второ висше

Posted by Edna 
Право като второ висше
July 11, 2010 08:49AM
Знае ли някой какъв е редът за кандидатстване по специалност "Право" във ВТУ след завършена магистратура в друг ВУЗ по неюридическа специалност? Колко семестъра е курсът на обучение?
Re: Право като второ висше
July 14, 2010 12:32PM
6 курса(12 семестъра).
Re: Право като второ висше
July 15, 2010 09:05PM
А ЮМП? Какво е?
Re: Право като второ висше
July 16, 2010 06:48AM
Точно това - магистърската програма за юрист - след висше образование.Редът за кандидатстване е същия като за редовен студент.Семестрите са същите и общо взето почти всичко е еднакво, освен някой друг преподавател, който не води лекции на юмп.Изпит по български език и история - дати и балове трябва да има на страницата на университета.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login