Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Разработки - държавен изпит право (ГПН)

Posted by Coccolino_ 
Разработки - държавен изпит право (ГПН)
March 29, 2014 03:29PM
Продавам напълно разработени теми в помощ на подготвящите се за изпита по Гражданскоправни науки.
Изготвени са според настоящия конспект за 2014г и съобразно актуалните нормативни актове.
E-mail: peter.konst.kostadinov@gmail.com
Тел.: +359 887 456 251
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login